CREATIVE SKILLSET – Afternoon discussion

LET´S TALK ABOUT SKILLS

DATE: January 31
TIME: 14.15 – 16.15
VENUE: Studiocaféet, Gothenburg Studios

Branschdiskussion- Hur kan vi skapa övergripande organisation för kartläggning av filmsektorns fortbildningsbehov?

Moderator: Bo-Erik Gyberg

Vad i Creative Skillsets finansierings- och arbetsmodell kan vi inspireras av i Sverige? Vilka förutsättningar har vi att sjösätta en liknande verksamhet? Vilka konkreta åtgärder kan den svenska filmbranschen komma överens om i målsättningen med att skapa en övergripande organisation för kartläggning av filmsektorns fortbildningsbehov? Dessa frågor diskuteras i grupp med inbjudna representanter från produktionsbolag, kulturpolitiska organisationer, utbildningsanordnare och filmarbetare.

OBS! Inbjudan och anmälan med bekräftad plats krävs för deltagande.